تبلیغات
اسراء - طلبه های کلام

طلبه های کلام

بسم الله الرحمن الرحیم

خداروشاکرم که بین طلبه ها و از بین کلاسهای رشته های دیگه ، تو جمع بچه های کلام هستم.اگه بگم شوروشوقی که من از حضور تو کلاس دارم از اونهایی که تو بهترین مناطق زیبای جهان با هوای خرم و زیبا دارن بیشتره ، اغراق نکردم.
یه رفیق دارم که هر وخ برمی گردم و بهش نگاه می کنم بهم لبخند می زنه.
یه رفیق دارم که بین حرفهای استاد پیغامهاشو روی حاشیه ی کتاب می نویسه و بهم می ده تا بخونم یا یه گوشه از برگه ی دفترشو به اندازه ی نواری پاره می کنه ومی نویسهو می ده دست به دست تا به من برسه.
یه رفیق دارم که تا می خواهیم کارهای تحقیقاتی گروهی انجام بدیم فوری به استاد می گه:رضوان تو گروه ماباشه.
یه رفیق دارم که همیشه کنار خودش برای من جا باز می کنه.
یه رفیق دارم که وقتی سوالاتم ساعت درسی کلاسو تحت الشعاع قرار می ده از پشت سیخونک می زنه که بابا چه وعضشه!!؟سوالاتت تموم نشد؟


یه رفیق دارم که به احترام استاد چادرشو روی صورتش می اندازه و درسو خیلی اروم اون زیر گوش می ده.اما به گمونم چشماشو مهمون خواب قیلوله می کنه.
یه رفیق دارم که تا می خواهیم در ساعت استراحت در توصیف استاد حرف بزنیم منبر اخلاق می زاره و اینقدر از این استاد و اون استاد قال قال میاره که یادمون می ره داشتیم چی می گفتیم!


دو تا از رفیقام همیشه گوشه ی کلاسن و بهم چسب دوقولو خوردن.بعیده که از هم جدا بشینن.اگرم غایب بشن باهم غایب می شن.و همیشه برای امتحان حاضرن.
یه رفیق دارم ساعت مباحثه فقط گوش می شه ولی وقتی استاد میاد کلی سوالات پیرامون کتاب می پرسه که ما دهنمون وا می مونه که این اطلاعاتو از کجا اورده!!بعد می فهمیم که بعععله !خانم مطالعات جنبی هم داره و رو نکرده!

یه رفیق دارم مثل ماه!همیشه پای ثابت میاحثه هست.با دعا شروع می کنه و با دعا تموم می کنه.بعیده که به شوخی های من لبخند نزنه.وقتی که بین درس خسته می شم با جوک ها و لطیفه هاش حالمو عوض می کنه. بهش می گم این قسمتو توضیح می دی برام می گه به طرف گفتن چقدر رایانه بلدی؟گفت همه شو فول فولم.بعد می گن پس روشنش کن.می گه نه تا این حد دیگه!

یه رفیق دارم که سطح دوشو قم خونده اما تواضع و فروتنیش برام جالب و شیرینه

یه رفیق دارم که...
همه ی رفقام ماهن.کاش بی ستاره ای مثل من نموننادامه مطلب
[ دوشنبه 17 آذر 1393 ] [ 23:02 ] [ رضوان ]