تبلیغات
اسراء - شهادت باقرالنمرفصلی جدیددرغیبت کبری

شهادت باقرالنمرفصلی جدیددرغیبت کبری

بسم الله الرحمن الرحیم بعد ازشهادت النمرباقرالنمررییس حزب فعال شیعه درمرکزاهل سنت ووهابیت،جمهوری اسلامی ایران بادفاع از مواضع انقلابی این شهیدمظلوم،وارد دوره ی جدیدی از چالش های عصرغیبت کبری شده است.بعد از اشکاری اختلافات فرق شیعه و وهابیت در خاورمیانه ،دربین کشورهای سنی نشین ،چالشی فکری،اعتقادی پیش می اید که ایارویکرد سیاسی خود راهمسو باعربستان اتخاذکنند یا باایران.متاسفانه عربستان هم ازحمایتهای کلان اقتصادی اروپاوخصوصاامریکا برخوردار است وجامعه ی شیعه دراین میان فقط ازعقاید اصولگرایی مبتنی برعقل ومنطق برخوردار است که برای اثبات حقانیتش بر اعتقادات اخباریگری ووهابی کشورهای سنی نشین،نیازمند گذر زملن است.اما نقش شهادت روسای شیعه را درایجاد موج فکری در منطقه نمیتوان نادیده انگاشت.هرجاکه در پس اتحاد اهل سنت وشیعه بدلیل اعمال فشار استکبار جهانی،موجی ایجادشده ،زمینه های بسترسازی ورویارویی بین دو تفکر اصولی واخباریگری بیشترایجادشده ودراین میان گروهی برنده شده اند که ازعقل ومنطق برای اثبات حقانیت خود کمک گرفته اند ودرب اجتهاد واستنباط را از رویدادهای دینی وسیاسی بازکرده اند. و خوشبختانه در پس این چالش ها نزدیکی مرز اعتقادی اهل سنن وشیعه را توسعه بخشیده واتحاد را منسجم ترکرده است.گرچه علی الظاهر خون بهای این رویدادها را غالبا روسای م'هب شیعه داده اند.ان هم بدلیل خوی انقلابیگری ومبارزه بارکود ونخوت وانفعال در جهات مدنی وسیاسی. باشد که این تحولات مارا از غیبت کبری به ظهور حضرت منجی ،افتحجه ابن الحسن العسگری ،منتقل کند.


ادامه مطلب
[ چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395 ] [ 10:53 ] [ رضوان ]