بسم الله الرحمن الرحیم. یاایهاالذین امنواکتب علیکم الصیام کماکتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون،ایامامعدودات ای کسانی که ایمان اورده اید،روزه برشماواجب شده است مانند گذشتگان که برایشان واجب شده بود،شاید تقواپیشه کنید،ان هم روزهای محدودی در روزهای محدودی از سال قرار داریم که به ایین پیشینیان باایمان ،بایستی دست از خوردن های روزمره برداریم وبه قصد پیشه کردن تقواوتقرب بسوی الله،،روزه بگیریم روزه از علایم عبادت واز عبادتهای غیرقابل اجتناب اقوام دوره ای قبل بوده است. کاری که برای مدت محدودی انسان را ازنظم روزمره خارج میکندوباتلنگری ارام ،او را متوجه داشته هایی میکند که برحسب عادت همیشگی ،جلوی چشمانش بوده.همین اب وهمین وعده های غذا.همین ها که بودنشان انسان را به تحرک وشادی وپویایی وا میدارد.واگر نباشد،بابی حالی ونای ایستادن نداشتن،حکم مجاهد راپیدا میکنیم.مجاهدی که به جنگ غرایز جسمانی خود برخاسته واز شباهت باحیوان دور شده است. یقینا هیچ حیوانی به قصد واز روی میل خود،دست از طعام واب گوارا نمیکشد. این راز مبارزه باجسمانیت برای کسب روحانیت،فقط مخصوص انسان است وروح او. ظاهرا برای تقوا پیشگی اولین قدمها ،نه مبارزه با حلالهای خدا،که مبارزه باخوی وخصلت مشترک باحیوانهاست. حیوانیت،انسان را متصل به زمین میکند واو را از عروج وخواسته های بلندمعنوی جلوگیری میکند. اماایام ان محدود است.زیرا برای عاقل وفرزانه ای که منشا نعمات ومنبع رزق وروزی را میداند،همین چند روز کافیست.وخداوند نخواسته که انسان به رسم ریاضت کشان،برجسمانیت خود پشت کند.خواسته که همراه جسم به عرش الهی عروج کند.وقدرت روحش برجسمش سایه افکنده او راهم متعالی سازد باسد که مرزهای حیوانیت خود رااز معنویت فرسنگ ها دور سازیم

تاریخ : یکشنبه 30 خرداد 1395 | 17:39 | نویسنده : رضوان | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.